Asociatia Familiilor Catolice Asociatia Familiilor Catolice
"Cine nu ştie să iubească va fi mereu singur, suferind de propria-i însingurare."
Monseniorul Ghica

Stiri Interne

50 de propuneri de masuri pentru politici familiale pentru Romania

Cincizeci de propuneri de măsuri pentru politici privind familia

 

Cu ocazia conferinței sale de presă din 31 martie, Coaliția pentru Familie a lansat programul „50 de propuneri de măsuri în sprijinul familiei”. Realizat de o echipă multidisciplinară, acesta cuprinde 50 de propuneri de politici publice și urmărește completarea și adaptarea legislației pentru familie existente, precum și crearea de instituții necesare pentru sprijinirea realizării funcțiilor sociale ale familiei.


Imagine de la conferința de presă din 31 martie


Principalii autori sunt 
Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika” și Asociația PRO VITA – filiala București, organizații membre ale Coaliției, împreună cu o echipă de juriști și sociologi.Demersul se circumscrie obiectivului general al Coaliției pentru Familie: Cât mai multe familii, cât mai longevive, cât mai numeroase, asigurând membrilor acestora un mediu propice economic, social, protectiv și psiho-afectiv de formare și dezvoltare a personalității, iar națiunii continuitatea și dezvoltarea demografică, economică, socială și culturală.

Elaborarea programului a început cu un studiu comparativ al familiilor contemporane din România şi din Cehia, realizat de Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika” împreună cu Narodni Centrum pro Rodinu (Centrul Național pentru Familii) din Brno, Cehia pentru a afla nivelul de conştientizare al politicilor familiale în România. Următoarea etapă a fost consultarea publică „Familia – între aspirații și realități” inițiată de PRO VITA și Coaliția pentru Familie. Demersul a vizat atât identificarea problemelor cu care se confruntă familia azi, cât și a posibilelor soluții, scopul fiind o colectă de idei valoroase. Inițiatorii au urmărit înscrierea consultării pe coordonate precise, plecând de la constituirea familiei și trecând prin existența cotidiană a acesteia, creșterea și educarea copiilor și încheind cu schimbul de generații, pentru a urma, așadar, stadiile firești ale „vieții” nucleului familial. La consultare au răspuns peste 100 de persoane și organizații care au furnizat în total circa 150 de idei diferite de acțiune.

În următoarea etapă, pentru elaborarea propriu-zisă a documentului de politici publice, echipa de lucru a convocat 3 întâlniri de tip focus-grup, între care s-a putut lucra în colaborare prin intermediul internetului. Întrucât Coaliția pentru Familie și-a propus să fie un think-tank în dialog cu factorii de decizie, măsurilor propuse li s-a dat o formă pretabilă unor politici publice corective, într-o abordare combinată și echilibrată, neuitând că legea nu doar formează, dar și urmează tendințelor culturale și realităților sociale în care valorile morale (sau lipsa lor) joacă un rol esențial.

Ideea centrală a celor „50 de măsuri” este ca statul să înceapă să considere familia drept un partener și să înceteze să o mai vadă ca pe un obiect al asistenței sociale și al exercitării unei autorități „paternaliste”, ca până acum. Numai astfel considerăm că familia poate deveni unul dintre pilonii dezvoltării României – un deziderat aflat acum doar la nivelul unui slogan gol de conținut. Cu alte cuvinte, nu cerem statului bani, ci implicare şi un sistem de taxare mai relaxat, care să permită familiilor să fie mai independente, să aibă un nivel de trai civilizat pentru ca astfel să poată creşte România. Totodată, esențială este respectarea autorității părinților în materie de decizii privind viitorul copiilor.

Cele „50 de măsuri” sunt împărțite pe 10 capitole: Instituții pentru Familie, Cultura familiei, Locuințe pentru familii, Măsuri pentru stimularea natalității și redresarea demografică, Armonizarea vieții de familie cu cariera, Protecția persoanelor vârstnice, Stabilitatea căsătoriei și protejarea copiilor, Punerea în practică a dreptului copiilor de a-și educa copiii conform cu propriile convingeri, Măsuri financiare în sprijinul familiei, Măsuri pentru sănătatea familiei.

Integral ele pot fi accesate astfel:

Programul va fi remis partidelor politice în vederea asumării măsurilor propuse și a implementării lor în legislaturile următoare. Orice contribuții suplimentare – corecturi, propuneri noi etc. – sunt binevenite.

Str. Gral. Henri M. Berthelot 19
sector 1, 010164 Bucureşti
Tel: 021 405 6262
Copyright © 2015 Asociatia Familiilor Catolice - Web design and programming
Română English