Asociatia Familiilor Catolice Asociatia Familiilor Catolice
"Cine nu ştie să iubească va fi mereu singur, suferind de propria-i însingurare."
Monseniorul Ghica

Documentele de bază ale Bisericii Catolice

Conciliul Vatican al II-lea

Sacrosanctum concilium: Constituţia despre sfânta liturgie

31 octombrie 2001Conciliul Vatican II Constituţia despre sfânta liturgie SACROSANCTUM CONCILIUM PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ INTRODUCERE INTRODUCERE 1. Deoarece SFÂNTUL CONCILIU îşi propune creşterea necontenită a vieţii creştine în rândul credincioşilor, mai...

Detalii

Inter mirifica: Decretul asupra mijloacelor de comunicare socială

29 octombrie 2001Conciliul Vatican II Decretul asupra mijloacelor de comunicare socială INTER MIRIFICA PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 4 decembrie 1963 Introducere 1. DINTRE MINUNATELE descoperiri ale tehnicii pe care geniul uman le-a extras, mai...

Detalii

Constituţia dogmatică despre Biserică LUMEN GENTIUM

PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 21 noiembrie 1964 Capitolul I MISTERUL BISERICII Biserica, sacrament în Cristos 1. Cristos este LUMINA NEAMURILOR; de aceea Conciliul, întrunit în Duhul Sfânt, doreşte ca, vestind evanghelia la toată făptura...

Detalii

Decret despre Bisericile orientale catolice ORIENTALIUM ECCLESIARUM

PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 21 noiembrie 1964 I. Introducere 1. Biserica Catolică preţuieşte foarte mult instituţiile, riturile liturgice, tradiţiile bisericeşti şi disciplina vieţii creştine din BISERICILE ORIENTALE. Căci în aceste Biserici, ilustre prin...

Detalii

Decret despre ecumenism UNITATIS REDINTEGRATIO

PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 21 noiembrie 1964 Introducere 1. Promovarea REFACERII UNITĂŢII între toţi creştinii este unul din principalele ţeluri ale sfântului Conciliu ecumenic Vatican II. Cristos Domnul a întemeiat o singură Biserică şi totuşi mai multe comunităţi...

Detalii

Decret privind misiunea pastorală a episcopilor în Biserică CHRISTUS DOMINUS

PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 28 octombrie 1965 Introducere 1. CRISTOS DOMNUL, Fiul Dumnezeului celui viu, venit să mântuiască pe poporul său de păcate[1] şi să sfinţească pe toţi oamenii, după cum el însuşi a fost trimis de Tatăl...

Detalii

Decret privind reînnoirea vieţii călugăreşti PERFECTAE CARITATIS

PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 28 octombrie 1965 Introducere 1. Sfântul Conciliu a arătat anterior în Constituţia „Lumen gentium" că urmărirea IUBIRII DESĂVÂRŞITE prin sfaturile evanghelice îşi are originea în învăţătura şi exemplul divinului Învăţător şi apare ca...

Detalii

Decret privind formaţia preoţească OPTATAM TOTIUS

PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 28 octombrie 1965 Introducere Sfântul Conciliu, ştiind bine că reînnoirea DORITĂ A ÎNTREGII Biserici depinde în mare măsură de slujirea preoţească însufleţită de spiritul lui Cristos[1], afirmă solemn extrema importanţă a formaţiei preoţeşti şi...

Detalii

Declaraţie despre educaţia creştină GRAVISSIMUM EDUCATIONIS

PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 28 octombrie 1965 Introducere DEOSEBITA IMPORTANŢĂ A EDUCAŢIEI în viaţa omului şi influenţa ei din ce în ce mai mare asupra dezvoltării societăţii contemporane constituite pentru sfântul conciliu ecumenic obiectul unei atente reflecţii[1]. Într-adevăr,...

Detalii

Declaraţie despre relaţiile Bisericii cu religiile necreştine NOSTRA AETATE

PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 28 octombrie 1965 Introducere În EPOCA NOASTRĂ, în care neamul omenesc este din zi în zi mai strâns unit şi în care creşte interdependenţa dintre popoare, Biserica îşi examinează cu mai multă atenţie relaţiile...

Detalii

Constituţia dogmatică despre revelaţia divină DEI VERBUM

PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 18 noiembrie 1965 Introducere 1. Ascultând cu pietate şi proclamând cu îndrăzneală CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, Conciliul se conformează cuvintelor sfântului Ioan: „Vă vestim viaţa cea veşnică, ce era la Tatăl şi ni s-a arătat...

Detalii

Decret despre apostolatul laicilor APOSTOLICAM ACTUOSITATEM

PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 18 noiembrie 1965 Introducere 1. Voind să intensifice ACTIVITATEA APOSTOLICĂ a poporului lui Dumnezeu[1], sfântul Conciliu se adresează cu solicitudine credincioşilor laici, al căror rol propriu şi absolut necesar în misiunea Bisericii l-a amintit...

Detalii

Declaraţie privind libertatea religioasă DIGNITATIS HUMANAE

PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 7 decembrie 1965 Dreptul persoanei şi al comunităţilor la libertatea socială şi civilă în materie de religie Introducere 1. În zilele noastre oamenii devin tot mai conştienţi de DEMNITATEA PERSOANEI UMANE[1] şi...

Detalii

Decret privind activitatea misionară a Bisericii AD GENTES

PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 7 decembrie 1965 Introducere 1. Trimisă de DUMNEZEU LA POPOARE pentru a fi „sacrament universal de mântuire"[1], Biserica, în virtutea exigenţelor profunde ale propriei catolicităţi, ascultând de porunca întemeietorului ei[2],...

Detalii

Decret privind slujirea şi viaţa preoţească PRESBYTERORUM ORDINIS

PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 7 decembrie 1965 Introducere 1. Sfântul Conciliu a amintit de mai multe ori tuturor măreţia STĂRII PREOŢEŞTI în Biserică[1]. Dar cum preoţii au un rol esenţial şi tot mai dificil în reînnoirea Bisericii...

Detalii

Constituţia pastorală privind Biserica în lumea contemporană GAUDIUM ET SPES

PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 7 decembrie 1965 Introducere[1] Legătura strânsă a Bisericii cu întreaga familie umană 1. BUCURIA ŞI SPERANŢA, tristeţea şi angoasa oamenilor de azi, mai ales ale săracilor şi ale...

Detalii

Codul de drept canonic latin despre familie

CARTEA A IV-A TITLUL VII Căsătoria Can. 1055 - § 1. Legământul matrimonial, prin care un bărbat şi o femeie stabilesc între ei o comunitate a întregii vieţi, rânduit prin caracterul său natural spre binele soţilor şi spre naşterea şi educarea copiilor, a fost ridicat de Cristos Domnul, între...

Detalii

Drept canonic oriental despre familie

TITLUL XVI DESPRE CULTUL DIVIN ŞI MAI ALES DESPRE SACRAMENTE DESPRE CĂSĂTORIE CAPITOLUL VII Can. 776 - § 1. (cf 1055) Alianţa matrimonială, fondată de Creator şi structurată după legile sale, prin care bărbatul şi femeia constituie între ei, cu consimţământ personal irevocabil, consorţiul întregii vieţi, prin caracterul ei...

Detalii
Str. Gral. Henri M. Berthelot 19
sector 1, 010164 Bucureşti
Tel: 021 405 6262
Copyright © 2015 Asociatia Familiilor Catolice - Web design and programming
Română English