Asociatia Familiilor Catolice Asociatia Familiilor Catolice
"Cine nu ştie să iubească va fi mereu singur, suferind de propria-i însingurare."
Monseniorul Ghica

Despre noi Cine suntem

Într-o lume tot mai secularizată şi mai reticentă la valorile evangheliei, mai închisă în ea însăşi şi mai străină de sensul creştin al iubirii, Asociaţia Familiilor Catolice se pune sub patronajul binecunoscutului ambasador al iubirii creştine, al „marelui vagabond apostolic" - cum îl numea papa Pius al XI-lea pe Mons. Vladimir Ghika -, pentru a vesti acestei lumi că familia este cea mai mare valoare a societăţii şi că familia creştină trebuie să-şi facă o datorie de onoare din mărturisirea iubirii evanghelice în dimensiunile ei de permanentă dăruire reciprocă, deschidere către viaţă, dar şi jertfă continuă, pentru că menirea de căpătâi a familiei creştine este aceea de a fi biserică domestică, oglindă a Sfintei Familii din Nazaret.
Ideea proiectului AFC a început să prindă contur în câteva parohii catolice din Bucureşti începând din anul 2004. Acestora li s-au alăturat episcopul Cornel Damian şi preotul responsabil cu pastoraţia familiilor, care şi-au adus contribuţia valoroasă la iniţierea acestui proiect şi sunt implicate activ în desfăşurarea lui.
Scopul AFC constă în conservarea, promovarea şi trăirea valorilor creştine în viaţa de familie, printr-un angajament responsabil faţă de valorile familiei şi vieţii, în vederea realizării unei societăţi civile bazate pe spiritualitatea familiei creştine, având la bază învăţăturile Magisteriului Bisericii. Totodată, Asociaţia se doreşte a fi un forum de dezbatere pentru factorii decizionali în vederea apărării vieţii de familie în societatea noastră, în directă colaborare cu ierarhia Bisericii şi în dialog cu autorităţile şi cu organismele locale, naţionale şi internaţionale.
Parohiile din Bucureşti membre AFC sunt următoarele: Adormirea Maicii Domnului, Sfânta Cruce, Sf. Fecioară Maria, Regina Sfântului Rozariu (Popeşti-Leordeni), Sf. Fecioară Maria a Harurilor (Bărăţia), Sf. Fecioară Maria Regină (Cioplea), Preasfânta Inimă a lui Isus (Sacre Coeur).
Pentru realizarea scopului propus, AFC îşi propune să desfăşoare:


a) activităţi spirituale legate de cunoaşterea, însuşirea şi aprofundarea învăţăturilor Bisericii Catolice, vizând apostolatul în viaţa de familie, evanghelizarea şi formarea creştină a familiilor.
b) asistenţă psiho-socială prin:
- consiliere psihologică şi socială;
- consiliere şi organizare de grupuri de suport în vederea consolidării şi protecţiei familiei în societatea românească: pregătire pentru căsătorie, planning familial, întâlniri matrimoniale;
- consiliere pro-viaţă, în scopul prevenirii avortului;
- acordare de ajutoare materiale şi / sau financiare persoanelor aflate în situaţie de criză;
- elaborarea şi susţinerea de programe de prevenire (droguri, alcool, tutun, prostituţie, delincvenţa juvenilă, avorturi etc.).
c) activităţi educative prin:
- vizitarea de biserici, muzee etc.;
- acordarea de suport material / financiar în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice
sau sportive ale copiilor, adolescenţilor, tinerilor etc.;
- organizare de meditaţii la materiile şcolare, pentru diferite examene, sau la limbi străine.
d) activităţi culturale prin:
- colaborarea cu diferite instituţii, organizaţii, cu mass-media prin prezentarea de propuneri conforme cu învăţătura Bisericii Catolice pentru depăşirea pericolelor cu care familia se confruntă în societatea actuală;
- organizarea de pelerinaje la diverse puncte de interes ale lumii creştine, în ţară sau străinătate.

Str. Gral. Henri M. Berthelot 19
sector 1, 010164 Bucureşti
Tel: 021 405 6262
Copyright © 2015 Asociatia Familiilor Catolice - Web design and programming
Română English