Asociatia Familiilor Catolice Asociatia Familiilor Catolice
"Cine nu ştie să iubească va fi mereu singur, suferind de propria-i însingurare."
Monseniorul Ghica

Articole Familie

Familia şi căsătoria - sacrament al iubirii

La auzul cuvântului spiritualitate, gândul zboară aproape automat la rugăciune. Dar aici nu ne oprim asupra rugăciunii. Mai degrabă vom căuta să aflăm care este temelia vieţii spirituale în căsătorie şi familie, ca dat obiectiv. Pe scurt, spiritualitate derivă de la Spirit, iar pentru creştini de la Spiritul Sfânt. Sfântul...

Detalii

Teologia trupului a Sfântului Ioan Paul al II-lea

Bogata învăţătură a Papei Ioan Paul al II-lea despre Teologia trupului începe să intre în seminarii, în cursurile universitare de teologie şi în seminariile de specialitate. În ciuda acestor veşti bune, însă, mulţi dintre preoţi, diaconi şi persoane consacrate şi-au făcut studiile înainte ca viziunea din Teologia trupului să fie...

Detalii

Valorile familiei

În intervenţia de faţă mă voi opri asupra a patru puncte. Mai întâi voi face o foarte sumară trecere în revistă a grijii pe care Biserica Catolică de pe întreg cuprinsul României o are faţă de familie şi asupra unor modalităţi concrete de a veni în sprijinul acesteia; în al...

Detalii

Încotro merge familia astăzi? Ce spune Biserica? Un răspuns pastoral

O schimbare de paradigmă Folosind un termen din sociologie, astăzi se constată o schimbare de paradigmă (model) în ceea ce priveşte familia. Familia tradiţională pare a lăsa locul familiei moderne. Ce înseamnă familie tradiţională? Profesorul Petre Iluţ de la catedra de sociologie a Universităţii „Babeş- Bolyai" din Cluj...

Detalii

Căsătoria, izvor de sfinţire pentru soţi

„O atenţie specială trebuie să fie dată pastoraţiei familiei, mult mai necesară într-un moment istoric ca acela de azi, care înregistrează o criză răspândită şi radicală a acestei instituţii fundamentale. În viziunea creştină despre căsătorie, relaţia dintre bărbat şi femeie - relaţie reciprocă şi totală, unică şi indisolubilă - răspunde...

Detalii

Familia şi viaţa în Duh

Sacramentul Mirului conferă plinătatea darului Duhului Sfânt. Care este noutatea pe care o aduce acest dar în viaţa creştinului, în ce constă această plinătate? Mai întâi să amintim învăţătura Catehismului Bisericii Catolice: «prin sacramentul Mirului - cei botezaţi - sunt legaţi mai desăvârşit de Biserică, sunt întăriţi cu o...

Detalii

Familia şi ecumenismul

Unul dintre scopurile declarate ale Conciliului Vatican al II-lea este „promovarea refacerii unităţii între toţi creştinii" (Unitatis Redintegratio, 1). Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea în chiar primul său discurs ţinut cardinalilor după alegerea sa ca papă spune: „actualul Succesor al lui Petru se lasă interpelat în prima persoană de această...

Detalii

Familia şi şcoala

Ce frumos ar fi dacă şcoala ar fi întotdeauna o prelungire a familiei! Realitatea pare a fi diferită în aşa-zisa "societate de tranziţie". Prea multe probleme ca să ne mai gândim la legătura dintre familie şi şcoală. O serie de dificultăţi sunt de natură economică. Stim bine că mulţi dintre...

Detalii

Familia şi iubirea

Actualitatea Creştină : Se vorbeşte mult despre iubire. Este ceva propriu soţilor, propriu familiei, este un sentiment... Pr. Fabian Măriuţ : Iubirea nu este proprie doar soţilor şi familiei şi nu este doar un sentiment. Este mult mai mult. Este şi alegere, angajare, dăruire de sine...Putem vorbi în mai multe...

Detalii

Familia şi devoţiunea marină

Părinte Fabian, luna mai ne îndreaptă atenţia spre Maica Domnului. Biserica noastră ne îndeamnă să o cinstim prin cânt şi rugăciune pe cea prin care Mântuitorul a venit la noi. De ce atâta insistenţă asupra devoţiunii mariane? Doar printr-o simplă lectură a Evangheliei putem să descoperim că Maria este ucenica...

Detalii

Familia, gingăşia, tandreţea

Nu este uşor să vorbim astăzi despre tandreţe şi gingăşie. Echivocul şi ambiguităţile la care sunt supuşi termenii ar fi motivul principal al acestei dificultăţi. Aş aminti două moduri de interpretare greşită. Primul este acela de a identifica tandreţea cu sentimentalismul, cu dulcegăria, ce ar atrage cu sine acuza de...

Detalii

Familia şi convertirea

Părinte Fabian, „convertirea" este una dintre marile teme ale vieţii creştine. Invitaţia de „a ne întoarce la Domnul" este asemenea unui refren întâlnit cu regularitate în Sfânta Scriptură şi care ne este repetat în predici. De ce atâta insistenţă? Motivele sunt multiple. Aş aminti patru. Primul provine din faptul...

Detalii

Familia şi copii

Familia şi copii Copii sunt un dar de mare preţ. Maternitatea şi paternitatea îşi află împlinirea tocmai în acest dar. Ce ne poate spune biserica despre copii, despre credinţa lor? Într-o Scrisoare adresată copiilor papa Ioan Paul al II-lea evidenţia valoarea inestimabilă a copilăriei plecând de la cuvintele...

Detalii
Str. Gral. Henri M. Berthelot 19
sector 1, 010164 Bucureşti
Tel: 021 405 6262
Copyright © 2015 Asociatia Familiilor Catolice - Web design and programming
Română English